Terisno, P., & Angela, Y. (2019). Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(1), 22-32. https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.145